Kontakt

HR-10000 Zagreb
GSM: ++385 98 352 880
tatjana.politeo@zg.t-com.hr