peppers

TEHNIKA: kombinirana tehnika na platnu
(akril, sprej, boje za staklo, crveni konac)

GODINA: 2006.