labirint života

TEHNIKA: kombinirana tehnika na platnu

GODINA: 2022.