male stvari

TEHNIKA: kombinirana tehnika na platnu
(akril, mort, boje za staklo, gliteri)

GODINA: 2001.