tele-manija

Pretvorba običnog u umjetnički predmet doživljava bitnu transformaciju. Umjetnica građi iz svog okružja daje osobnu notu. Pogotovo ako joj nije stalo do vjernog odraza viđenog, pa svom subjektivitetu prepušta da viđeno oblikuje na svoj način. Tada predmeti iz fundusa života poprimaju obilježje šifriranog likovnog pisma, postaju znakovi i simboli, svijet za sebe koji ima svoje prostorne i oblikovne odnose. Našešurene vješalice i hladnjaci, lebdeće šalice i kravate, kišni oblaci i kaktusi, prozorske rešetke i televizori, telefonski aparat i kožna aktovka svjedoče o snažnoj slikaričinoj doživljajnosti snovite realnosti suvremenog okružja.

 

TEHNIKA: kombinirana tehnika na lesonitu
(akril, akrilna pasta, mort, uljana pastela, kolaž, boje za staklo)

GODINA: 2002.