majmun-zebra-lav

Tatjana oslobađa punu potenciju svoje gestualnosti varirajući je od dinamičnih, širokih poteza kistom do suptilnih, mirnijih dodira po površini slikarskog platna i posve rasplinutih nanosa. Sami protagonisti, životinje zebra, majmun i lav, ne nalaze se ni u kakvih narativnim momentima već predstavljaju određene psihološke karaktere i emotivna stanja koja možemo čitati kroz prizmu njihovih simboličkih konotacija, ali i vlastita stava o njima. Tatjana čak i spaja značajke nekoliko životinja u jedinstveno biće, što s jedne strane naglašava komičnost (lav – majmun), no ukazuje i na metafizičku vrijednost i simbolički sadržaj ( lav – majmun s krilima: poruka kombinacije, jukstapozicija između početaka i krajeva).

 

TEHNIKA: kombinirana tehnika na platnu
(akril, uljana pastela, mort, zlatni flomaster)

GODINA: 2010.